دلی که شکست...

219
بعضی‌وقت‌ها دل‌تو می‌زنی به دریا، قلب‌تو می‌ذاری کف دست‌ات که بری به طرف بگی قضیه از چه قراره! ولی ته‌اش می‌شه این! تو هم حال و روزت می‌شه اون!⁣
pixel