اولین قسمت پلنگ صورتی که برنده جایزه اسکار شد

684

سازندگان این کارتون نزدیک به 100 طرح از این شخصیت درانداختند و در آخر این شیر کوهی لاغر اندام صورتی مورد توجه قرار گرفت!

یاسین
یاسین 68 دنبال کننده