متهم ردیف اول آلودگی هوای تهران

317

متهم ردیف اول #آلودگی هوای تهران تغییر کرد سهم خودروهای #دیزلی در ناپاکی هوای #پایتخت بیشتر از #سواری هاست

شبکه افق سیما
شبکه افق سیما 2.7 هزار دنبال کننده