قسمت شانزدهم مستند سیاسی جمهور

297

رییس جمهور ضد انقلاب شده است! قسمت ۱۶ مستند سیاسی اجتماعی جمهور به بررسی اختلافات بین بنی صدر و شهید بهشتی تا عزل و رای به عدم کفایت وی می پردازد.

pixel