Maya Bonus Tools 2022 منتشر شد.

35
پارسی میشن 12 دنبال‌ کننده
Maya Bonus Tools 2022 منتشر شد. موارد جدید این آپدیت، SpeedCut و Extrude Instance Mesh است. خواندن جزئیات بیشتر در: https://parsimation.com/maya-bonus-tools-2022-released/
پارسی میشن 12 دنبال کننده
pixel