افتتاح ۵۰۰۰ واحد پروژه مسکن مهر شهر جدید پردیس 98/02/07

221
با حضور وزیر راه و شهرسازی 5217 واحد مسکن مهر و 7 پروژه روبنایی در شهر جدید پردیس افتتاح شد. / پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
pixel