طعنه پیمان یوسفی به مزدک میرزایی روی آنتن زنده

372

پیمان یوسفی نزدیک ترین دوست مزدک میرزایی با شعری از ناصر خسرو به مهاجرت ناگهانی دوست صمیمی اش از ایران واکنش داشته و گفته بعید است او موفق شود.

وحیدDARK(آنلاین) 34.6 هزار دنبال کننده
pixel