کوچینگ از نگاه موفق ترین افراد جهان

857
سخنرانی بیلگیتس در TED
دل - فصل 1 قسمت 31
%77
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 31
pixel