معرفی انواع بازشوها در نرم افزار درو پنجره MasterWin

410

در این فیلم نحوه طراحی انواع بازشو ها در نرم افزار موبایل MasterWinرا میتوانید مشاهده نمایید

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی