آشنایی با بخش تنظیمات پروژه در تیم‌کمپ

188
در این ویدیو خواهید دید که به عنوان یک مدیر پروژه، چگونه از ریز فعالیت‌های روزانه اعضای تیم با استفاده از بخش تاریخچه فعالیت تیم کمپ باخبر خواهید شد. همچنین نحوه ایجاد تغییر در اعضا و اطلاعات پروژه هم توضیح داده شده است.
تیم کمپ 11 دنبال کننده
pixel