وزیر امور خارجه: اگر عربستان سعودی آماده گفتگو باشد ما همیشه آماده ایم

52
pixel