رم ایتالیا

94
شهری با تمدنی ۲۵۰۰ ساله و تاریخی پر فرازو نشیب و کلکسیونی از مجسمه های بی نظیر یکی از مقاصد اصلی توریست ها و گردشگران است. رم پایتخت ایتالیا، مظهر زیبایی و اوج هنر معماری، زادگاه میکل آنژ و داوینچی در قاب هیچ دوربینی نمی گنجد. تنها می توان دقایقی به تماشای گوشه هایی از آن نشست و لذت برد.
pixel