فرشید بهرامی فرد

1 سال پیش
احمدی نژاد اعتقادی به مشورت با خائنین و خبیثین و نا هلان و نامسلمانان نداشت
pixel