تر و خشک کردن نخست وزیر هند توسط مادرش! + فیلم

612

خبرهای فوری: فیلم جالبی از نارندرا مودی نخست وزیر هند با مادرش را مشاهده می کنید.