معیارهای داوری دهمین دوره از جشنواره وب و موبایل ایران

596
معیارهای داوری دهمین جشنواره وب و موبایل ایران عبارتند از کارکرد، محتوا، تجربه کلی، طراحی دیداری، ساختار و مسیر و تعامل هستند. در این ویدیو این معیارها را توضیح داده ایم
pixel