جدایی استان چهاردهم ایران، بحرین

357
کلیپ خانه 16 هزار دنبال‌ کننده
جدایی استان چهاردهم ایران و استقلال بحرین نطق آقای محسن پزشکپور در مجلس شورای ملی در مخالفت با دولت برای جدائی بحرین جدا شدن بحرین از ایران در روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ با فشار انگلیس صورت‌پذیرفت و در ۲۵ آذر همان سال نیز، با عضویت در سازمان ملل متحد بحرین به عنوان یکصد و بیست و نهمین کشور عضو سازمان ملل متحد شناخته شد. نظرسنجی استقلال بحرین به جای همه‌پرسی در فروردین ۱۳۴۹ با توافق دولت ایران و بریتانیا به توسط نمایندهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد در بحرین برگزار شد. گزارش نماینده که در آن ادعا شده‌بود...
کلیپ خانه 16 هزار دنبال کننده
pixel