آموزش مقدماتی پایگاه داده ها - قسمت اول - مدرسه اشتغال

330
قسمت اول آموزش مقدماتی پایگاه داده ها، در این قسمت مفاهیم اولیه پایگاه داده هارو به شکل خیلی خیلی خلاصه بررسی خواهیم کرد.
pixel