دومین رویداد کارآفرینی لنداستارز در کرمان

452
کلیدی ترین استراتژی #برندینگ چیست؟ پاسخ بنیان گذار زودفود در دومین #لنداستارز را بشنوید.
لنداستارز 2 دنبال کننده
pixel