گپی با دکتر محسن کاظمی درباره کتاب «نقاشی قهوه خانه»

51
گفت و گو با دکتر محسن کاظمی درباره کتاب «نقاشی قهوه خانه» خاطرات کاظم دارابی متهم پرونده میکونوس در حاشیه نشست مشترک حوزه هنری استان فارس و دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
filimo
گودال - فصل 1 قسمت 1
%91
گودال، یکی از خطرناک ترین محله های استانبول، توسط خانواده کوکووا اداره می شود. اگرچه آنها با جرم ارتباط نزدیکی دارند، اما خانواده قوانین خاص خود را دارد. یکی از این قوانین ...
pixel