جلسه آموزش آمارگیران توسط تیم راهبر بازار

160
جلسه آموزش آمارگیران و کارشناسان طرح شناسایی واحد های صنعتی تهران در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران... از وبسایت شرکت تحقیقات بازاریابی راهبر بازار دیدن کنید:www.rahbarbazaar.com
ملکه گدایان - قسمت 9
%95
کارگردان: حسین سهیلی زاده مدت زمان: 53 دقیقه
ملکه گدایان - قسمت 9
pixel