نحوه درخواست کارت دانشجویی در سامانه آموزشی گلستان

64
از سری مجموعه های آموزش کار با سامانه جامع آموزشی گلستان. این قسمت" نحوه بازیابی کلمه عبور در سامانه آموزشی گلستان" برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی edu.ub.ac.ir یا به کانال ubeduc@ مراجعه نمایید.
edu.ub.ac.ir 2 دنبال کننده
pixel