آینده کسب و کار ایران چگونه خواهد بود؟

523

همیشه و در همه دوران ها در ایران افرادی بوده اند که توانسته اند کسب و کار ایجاد کنند و در آن بسیار موفق شوند، آنها چراغ راه روشنی هستند برای ما تا بتوانیم کسب و کارمان را راه بیندازیم. در این فیلم ما به بررسی چندین فرصت طلایی برای کارآفرینی در آینده ایران خواهیم پرداخت. || ویدئوهای بیشتر را در سایت TTSE.ir مشاهده بفرمایید.