ساربان بار من افتاد خدا را مددی ، شعر عاشورایی اسماعیل امینی

575
شعر خوانی اسماعیل امینی در رندان تشنه لب سال ۹۸ حوزه هنری
pixel