داغترین‌ها: #آپارات کودک

آموزش چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی نظام آماری ایران (اصل سیزده)

17
در این ویدئو سرکار خانم مریم حقیری، کارشناس ارزیابی کیفیت آمارهای مرکز آمار ایران، به توصیف اصل سیزدهم از چارچوب مدیریت كیفیت آمارهای رسمی با عنوان «مدیریت بار پاسخگویی» می پردازند.
pixel