یک تکنیک بی نظیر در فن بیان و سخنوری

504
همه انسان ها در زندگی نیاز به تایید و توجه دارند.این رو میشه در عملکرد روزانه هر فرد مشاهده کرد. در ارتباطات هم به همین صورت است.ما باید به مخاطب خودمون توجه کنیم.
pixel