جوان های قلعه گنجی با کارآفرینی زندگی خودشان را متحول کرده اند

1,834

از روزی که بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان کارشان را در شهرستان قلعه گنج آغاز کردند، زندگی روی خوش به مردم نشان داد. طرح های بسیاری برای برون رفت از مشکلات وجود داشت. یکی از طرح ها، طرح وام های خوداشتغالی بود. طرحی که اوضاع زندگی قلعه گنجی ها را رتق و فتق کرد. در این مستند، با کسانی آشنا می شوید که با وام خوداشتغالی بنیاد علوی زندگیشان را متحول که نه، از این رو به آن رو کرده اند.

قلعه گنج
قلعه گنج 93 دنبال کننده