اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ویژه گروه فراب در راستای مقابله با ویروس کرونا

48
اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات ویژه گروه فراب(پروژه اوما اویا) در راستای مقابله با ویروس کرونا ** سپاس از مهندس مهدی رحمتی جهت ارسال این ویدئو **
pixel