داغترین‌ها: #فاطمیه

آموزش BPMN - قسمت 6: عناصر تشکیل دهنده دیاگرام فرایند

2,628
آموزش BPMN - قسمت 6: عناصر تشکیل دهنده دیاگرام فرایند / دیاگرام های BPMN شامل دو نوع اصلی از عناصر هستند: گره ها (نقطه ها) و اتصالات. در BPMN2 گره ها نمایندهٔ داده ها، نمادهای اصلی فرایند (Flow Object) ، مسیرهای جریان (Swim lanes) و اضافات هستند. همهٔ این انواعِ مختلف عناصر BPMN به وسیلهٔ عناصر اتصال به هم وصل میشوند.www.pegaheaftab.com
pixel