ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

آموزش فن بیان و سخنرانی جلسه اول (شناخت ترسها)

329
در این ویدئو به صورت اجمالی به ترسهامون هنگام صحبت کردن و اثرات منفی اون در موفقیت خودمون می پردازیم.
pixel