کارگزاری مبین سرمایه ## ده دقیقه تکنیکال _ قسمت 330

3,743

آموزش تحلیل تکنیکال: پرایس اکشن (قسمت هشتاد و دوم) *** مدرس: مهندس احسان کامیابی شامل: * ادامه تمرین های پرایس اکشن