گزارش ویدئویی نمایشگاه خودرو اصفهان 97

10,051

نمایشگاه خودروی اصفهان 97در حال روز جمعه به کار خود پایان دارد که بدلیل حضور اندک خودروسازان کشور کاملا سرد و کسل کننده بود. البته برخی ویژگی ها باعث شد این نمایشگاه همچنان دارای جذابیت باشد.

یک و دو
یک و دو 1.3 هزار دنبال کننده
JaVaD.T

JaVaD.T

5 ماه پیش
من رفتم بسیار نمایشگاه مزخرفی بود سه تا از غرفه ها غیر فعال بود و تعداد بسیار کمی خودرو در نمایشگاه بود