دیدی که چون شد حاصلم...

250

شیوه تولید کاملا دستی قلمکاری اصیل اصفهان (با استفاده از قلم) توسط مجموعه هنر- دانش بنیان «بی سان» "Nice Life; Like Art"