سر آزمون عجله میکنم اشتباه میکنم باز تمرکز میزنم وقت کم میارم

50

سر آزمون عجله میکنم اشتباه میکنم باز تمرکز میزنم وقت کم میارم

raika_edu 33 دنبال کننده
pixel