أسما بریز آب، که قلبم مذاب شد فاطمیه حاج حیدر خمسه

902

روضه جانسوز حضرت زهرا سلام الله علیها أسما بریز آب، که قلبم مذاب شد