داستان کامل راز روح ناشناس در gtav حتما ببیند

1,113
شخصی به نام لعورانا جیسون که خودکشی کرده در ساحل که مثل اینکه خودش را برای شیطان قربانی کرده چون در تصاویر ستاره شیطان رو بدن او خراشیده بود و اگر دقت کنید در سایت هم نوشته بو د چرا خود کشی کرد بعد وقتی به محل میریم اگر دقت کیند به صدای باد صدای زنی است اگه دار یکی را صدا میزند و اگر روح رو با کمی دقت ببینیم دور اطراف ان یک چیز سبز رنگ مثل پشه هست که نمی دونم چیه و قتی میرم جلو اسم جک شوهرش رو مینوسه با خون
mr.shadow 46 دنبال کننده

mr.shadow

1 سال پیش
ولی تااونجایی که من میدونم اون ستاره شیش پا که دومثلثه اون ستاره داوده نه شیطان
pixel