موسسه خیریه رعد زنجان

1,273
انجمن خیریه رعد زنجان، سال 1382 شکل گرفت که فعالیت رسمی آن به همت والای همشهریان و مشارکت خیرین گرانقدر 2 سال بعد در سال 1384 آغاز شد.
pixel