زخم زباله بر پیکره طبیعت

220
بحران ریختن زباله در طبیعت به یک پدیده تبدیل شده است و برای حل این مشکل راهکارهای زیادی را مشخص کرده اند چرا که ریختن زباله در طبیعت برابر است با نابودی محیط زیست. بی مسئولیتی انسان ها نسبت به محیط زیست باعث شده مقدار زباله ها توسط کوهنوردان و گردشگران در اطراف کوه ها رها شود.
pixel