مراحل ریخته گری شمش طلا

3,018

در ریخته گری طلا با توجه به ویژگی های این فلزمانند عدم اکسایش مذاب و چگالی بالا، نیاز به کاورال و گاز زدا نمی باشد ولی اگر میزان عناصر آلیاژی دیگر زیاد باشد از بوراکس و میله کربنی برای کاورال و گاز زدایی استفاده می گردد. برای یکنواختی انجماد جهت سهولت در کار پزیری از شعله روی شمش در حال انجماد استفاده می گردد. این عمل باعث صافی سطح شمش نیز می گردد.در ریخته گری سکه 100 کیلو گرمی روش ریخته گری دقیق

وحیدDARK(آنلاین)
وحیدDARK(آنلاین) 31 هزار دنبال کننده