آزمون تصادفی بودن(Run)

438
اسماعیل عیوضی 29 دنبال‌ کننده
مدرس : اسماعیل عیوضی در این آموزش در مورد آزمون تصادفی ران صحبت شده است. فیلم های آموزشی فراوانی را در سایت www.spss-pls.com و کانال نلگرامی ماhttp://t.me/Spss_Pls_Lisrel_Amos_AHP میتوانید پیدا کنید. انجام امور آماری و تجزیه و تحلیل داده ها با تمامی نرم افزارهای آماری: 09351323950
pixel