بازیهای درخشان ایرانی: استاد بزرگ مرتضی محجوب - آزمایپاراشویلی

640
در این ویدئو استاد بزرگ مرتضی محجوب یکی از بهترین بازیهای خود در مسابقات جام جهانی شطرنج سال ۲۰۰۴ لیبی را بررسی می کند مرتضی در این بازی قهرمان وقت اروپا و گرجستان استاد بزرگ آزمایپاراشویلی را با حمله اتریشی شکست می دهد.
pixel