توسعه فردی

61
شرکت مبتکران راستین 6 دنبال‌ کننده
61 بازدید
اشتراک گذاری
ایجاد تحول در مدیران، کارآفرینان، صاحبان کسب و کار، کارشناسان و دانشجویان تربیت راهبران آینده کشور، از میان کارآفرینان، صاحبان کسب و کار، مدیران و دانشجویان خلق بستری مانا به منظور پروراندن راهبران تحول‌ساز در ایران
pixel