آوای جاوید-برنامه دوازده-تصنیف "نازار دلی"

1,844

اثری از آوای جاوید-آواز و سه تار از حمیدرضا فرهنگ در دستگاه شور اشعار : ابوسعید ابوالخیر - خیام اجرای قدیمی از استاد محمدرضا شجریان نازار دلــی را که تو جانش باشی معشوقـــه پیــدا و نهانش بــاشی ضبط در ساحل کیش آذرماه 1394

hamoonhk

hamoonhk

3 سال پیش
عالی بود