فیلم کوتاه دانش آموزی انفعال دانش آموزی

1,117

کارگردان و نویسنده : فرهاد فرزان راد بازیگران: امیرحسین دشتبان؛ امیررضا پهلوانی؛ علی صفوی؛ سینا اثناعشریه؛ محمد امین مهربانی؛ محمد معظمی؛ امین رفیعی. تدوین: فرهاد فرزان راد دستیار اول کارگردان و مدیر ارتباطات: عرفان عابدی مدیر فنی و برنامه ریز: کوشا حمزه نژاد ایده پرداز: محمد معظمی، سینا اثنا عشریه موسیقی امیرمحمد حسینی تهیه شده در دبیرستان شهید بهشتی گرگان بهمن 97