این تصاویر را هرگز به شما نشان نمی دهند

733

نام کلیپ: " تصاویری که هرگز به شما نشان نمی دهند " / موضوع: روایتی بدون سانسور از وقوع سیل در کشورهای پیشرفته دنیا و میزان تلفات و خسارت آن.

صدر مدیا
صدر مدیا 8 دنبال کننده