فیلم های آموزشی رادیو نرم افزار (SDR) به زبان فارسی

2,019

در این کلیپ، مروری بر فیلم های آموزشی حوزه رادیونرم افزار (تولید شده به زبان فارسی) انجام خواهد شد. محمدهادی کرمی عطا - موسسه رستگارفن طراح