عاشقانه عربی...

3,397

یامحبوبی جرحتنی داوینی یالزارع البزرنكوش ازرع علینا حنه

یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان

1 ماه پیش
هر آهنگى حكایتى دارد،آهنگ بزرنکوش نیز از این امر مستثنی نیست، در دهه بیست قرن گذشته افراد مشهور و معروف بغداد در مجالس خود به بحث و گفتگو در مورد شعر و ادب و سیاست میپرداختند و تا پاسی از شب این بحث ها ادامه پیدا میکرد و در این اثنا گروه های موسیقی در این مجالس حضور داشتند که به سرودن آهنگ های اصیل بغدادی میپرداختند،گفته می شود در یکی از این مجالس یکی ازدوستان از سفری از استانبول آمده بود،صاحب خانه نیز به خوش آمدگویی از او پرداخت،مسافر قصه ما نیز به رسم آن زمان هدیه ای برای صاحب خانه آورد و از جیب خود کیسه ای حاوی دانه های گیاه خارج کرد، صاحب خانه نیز درمورد این دانه ها از او پرسید و مهمان گفت: این دانه های گیاه بزرنکوش هستند که به بوی خوب خود معروفند، صاحب خانه نیز در جواب گفت:"دوست عزیز،  ای صاحب بزرنکوش برای ما حنا بکار که موهای سرمان سفید شده است" از قضا گروه موسیقی که در آنجا بودند از این جمله و لحن گفتنش خوششان آمد و آن را به صورت آهنگ در آوردند و هربار بیت جدیدی به آن اضافه کردند تا اینکه شکل نهایی خود را گرفت و روز بعد این آهنگ در سراسر قهوه خانه ها و خیابان های بغداد  سروده شد و تبدیل به آهنگهای فولکلوریک و ماندگار بغداد شد.
یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان

1 ماه پیش
پ.ن: برزنگوش، گیاه معطری است که در دین زرتشت هم مقدس بوده است... حنا را اما به موها و محاسن می زده اند، که سفیدی و پیری شان را بپوشاند. در اینجا، شاعر که می گوید برایمان حنا بکار از پیری اش شکوه دارد. یعنی که حالا دیگر پیر شده ایم... حالا دیگر برایمان حنا بیاور که فکری به حال سفیدی موهایمان کنیم...