ماهی شیپ: Acipenser nudiventris

67

ماهی شیپ(Acipenser nudiventris) یا تاسماهی شکم‌برهنه، از تاسماهیان ایران در دریای خزر است. این گونه در سیاهه قرمز گونه‌های IUCN، دارای وضعیت "در معرض انقراض" (CR) است و تجارت آن در جهان ممنوع است. این ماهی تا بیش از سی سال عمر می‌کند. سن متوسط آن در ایران 14 سال است. در ایران اندازه آن از 105 تا 214 سانتی متر است و بیشترین فراوانی آن 149 سانتی متر بوده است. ارزش غذایی گوشت و خاویار آن حد واسط بین تاس ماهی روس و ازون برون است. ◄ اطلاعات بیشتر: /species/caspiansea/Acipenser-nudiventris.html

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک