معرفی استاد: امیر حسین مختاری

108
معرفی اساتید آموزشگاه آبی رود، امیر حسین مختاری، مدرس ساز قانون: فراگیری ساز قانون نزد سركار خانم پریچهر خواجه و اساتید قانون در كشور تركیه، اجرای كنسرت با گروه های مختلف از جمله: هفت خان، نوژان نو، همنوازان راوشین،هنگام، همنوازان عارف، شركت در جشنواره های مختلف و كسب مقامهای متعدد و نوازندگی در آلبوم های مختلف
pixel