اراده ای فراتر از باورهای مانع

845
کوچینگ ایرانیان 4 دنبال‌ کننده
845 بازدید
هنگامی که برخی از ما دست زیر چانه، کتاب زندگی را با بی حوصلگی ورق میزنیم، دیگرانی هستند که ورای باورهای مانع، معنای زندگی را جستجو می کنند.
pixel