دکتر علیرضا پویا ؛ استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی

15
زاویه دکتر علیرضا پویا ؛ استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار زاویه: کاهش ساعات کاری مراکز تجاری در طولانی مدت نتیجه مطلوبی را در رابطه با کاهش سرایت ویروس کرونا حاصل نمی کند. در برنامه ریزی های هر سیستم باید ساختار منطقی در نظر گرفته شود. شناسایی و اجرای ساختار ایجاد کننده رفتار مناسب به جای اجبار در مدیریت کرونا مؤثر است. #کرونا #منع_تردد #محدودیت_کرونا #دانشگاه_فردوسی_مشهد روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel